Vývoj

Návrh a konstrukce výrobků pro elektronické domovní systémy integrující zabezpečení objektu, automatizační a komunikační funkce; vývoj elektronických systémů pro zabezpečení automobilů a vývoj zdravotnických prostředků pro sledování dechu kojence. Dceřinná společnost JabloCom, s.r.o. se specializuje na výzkum a vývoj v oblasti komunikací.

Výroba

Jablotron, s.r.o. zajišťuje především technickou přípravu a podporu výroby svých produktů (definování technologií, konstrukce elektronických testerů a systém řízení jakosti). Vlastní výrobní úsek se zabývá realizací malosériových výrobků a prototypových a ověřovacích sérií u nových výrobků. Sériovou výrobu zajišťují JabloPCB, s.r.o. a řada spolupracujících firem v tuzemsku i v zahraničí.

Obchod

Na česko - slovenském trhu je prodej postaven na smluvní síti loajálních velkoobchodů. Zvyšování podílu na tomto trhu zajišťuje především systematické proškolování spolupracujících i nových montážních firem. Na export jsou výrobky dodávány prostřednictvím exklusivních zahraničních partnerů ve více jak 70 zemích světa. Největšími zákazníky jsou především odběratelé ze zemí EU a z Dálného Východu.

Školení

Jablotron připravuje pro spolupracující, ale i nové montážní firmy v Čechách a na Slovensku, systematické proškolování. Systém školení, který se v tuzemsku osvědčil jako spolehlivý nástroj zvyšování podílů vlastních výrobků na trhu, je zaváděn i u významných zahraničních partnerů.